Sò điệp áp chảo ngon khó cưỡng

thời giờ sẵn sàng 00:30:00 thời gian nấu 00:20:00 Sò điệp là một loại thủy sản khá thơm và ngon và có giá trị đủ dinh dưỡng không hề nhỏ, nhất là giàu vitamin A rất tốt cho mắt. chắc rằng người đã khá quen thuộc với những món sò …

Read More »